Tag: licencje

Licencja typu SaaS – Software as a Service

Sprzedaż usług na licencji SaaS polega na udostępnieniu Klientowi oprogramowania, które działa na serwerze sprzedawcy lub usługodawcy. Oznacza to, że Klient wynajmuje system/oprogramowanie, które wykorzystuje do swoich celów w zamian za ...


NIP: 532 18 33 551
REGON: 146261960
12 1950 0001 2006 2786 9483 0001


+ 48 695 590 312

+ 48 517 099 758